Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật IQ Option
Chính sách bảo mật IQ Option

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://saniqoption.com.

Nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin do người dùng cung cấp, chúng tôi đã triển khai các quy tắc và biện pháp kỹ thuật đặc biệt để bảo vệ thông tin. Chúng tôi sử dụng chứng chỉ máy chủ và Tầng ổ bảo mật (SSL) để mã hóa dữ liệu. Điều này có nghĩa là tất cả các hoạt động được thực hiện trên trang web iqoption.com là hoàn toàn an toàn.

Mật khẩu

Trong quá trình đăng ký, bạn tự chọn cả tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi không có quyền thay đổi thông tin này và không thể chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng thông tin này hoặc cách bạn quản lý tài khoản của mình.

Ngược lại, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ hoạt động không được ủy quyền hoặc đáng ngờ nào trên tài khoản của bạn

Bảo vệ trẻ vị thành niên

“Trang web của chúng tôi là một tài nguyên mở nhưng không hướng đến đối tượng người dùng là trẻ vị thành niên. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện trẻ vị thành niên đã gửi hoặc cố gắng gửi thông tin cá nhân để đăng ký trở thành khách hàng, chúng tôi có quyền xóa thông tin của trẻ vị thành niên đó khỏi máy chủ nội bộ của chúng tôi. “

Các thay đổi

Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ thay đổi chính sách, tuy nhiên, phạm vi thay đổi chính sách sẽ không giới hạn quyền của người sử dụng. Tất cả các thay đổi đối với chính sách này sẽ được thể hiện trên trang web iqoption.com, và nếu chúng tôi cho rằng các thay đổi đó quan trọng đối với bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua email.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, các thông tin chi tiết khác liên quan đến danh sách dữ liệu cá nhân hoặc để rà soát Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi theo địa chỉ support@iqoption.com